Wszyscy
Ruth Lasters

Może to przez zakodowaną tęsknotę, by spotkać się

z całym gatunkiem, my, ludzie, niepowstrzymanie

robimy się coraz starsi. Może 80 lat jako przeciętna wieku

 

to teraz taka daremna, absurdalna próba osiągnięcia

260, potrzebnych, by pozdrowić całą ludzkość,

wyliczonych do jednosekundowego uścisku dłoni –

 

rzutu oka. (Sorry, błąd w obliczeniach, bo na przykład

nasz miliardowy przyrost między teraz a później

nie został uwzględniony.) Fakt: nigdy tego nie nadgonimy,

 

nigdy jednostka nie spotka wszystkich. Gdybyż to była

jedna jedyna porażka, która ludzi w podeszłym wieku

przygina do ziemi, a nie zwyrodnienie kręgów.

 

 

                 

Przełożył
Jerzy Koch

 

czyta Beata Jewiarz

Allen
Ruth Lasters

Misschien worden wij mensen almaar ouder

uit ingebouwde hunkering om heel de soort

te ontmoeten. Misschien is inmiddels gemiddeld 80

 

worden hier een vergeefse, absurde poging om

eigenlijk de leeftijd van 260 te bereiken, nodig om als enkeling

heel de mensheid te kunnen groeten, gerekend één seconde per

 

handdruk – oogopslag. (Rekenfouten, excuus, onder meer

onze miljardenaangroei tussen nu en dan werd niet

becijferd.) Feit: we krijgen het nooit ingehaald, nooit ontmoet

 

één iemand allen. En was het maar díé nederlaag die hoogbejaarden

gebogen naar de grond doet lopen eerder dan

wervelslijt.

 

z: Ruth Lasters, Lichtmeters. Antwerpen 2015, Uitgeverij Polis

 

czyta Katrien Leinders

Ruth Lasters, ur. w 1979 r., poetka i prozaiczka. W 2006 roku zadebiutowała powieścią Lód polarny, za którą otrzymała Flamandzką Nagrodę za Debiut. Opublikowała jeszcze dwie powieści: Uroczysty pot (2010) i List flagowy (2014). W 2007 roku ukazał się jej pierwszy zbiór wierszy, Składane plany, nagrodzony przez magazyn poetycki Kłamiący królik. Kolejny tom, Światłomierze (2015), zdobył nagrodę Hermana De Conincka (2016). Jej utwory były tłumaczone między innymi na niemiecki, francuski i angielski. Obecnie pracuje jako koordynatorka ds. równych szans w międzykulturowym Borgerhout w Antwerpii.

Ruth Lasters, born in 1979, an author of poetry and prose. In 2006, she made her debut with the novel Polar Ice, for which she received the Flemish Debut Award. She has published two more novels: Festive sweat (2010) and Flag letter (2014). In 2007, her first collection of poems, Folding Plans, was awarded by the poetry magazine Lying Rabbit. Her subsequent volume, Light Meters (2015) won the Herman De Coninck Award (2016). Her works have been translated into German, French and English, among other languages. She is currently working as an equal opportunities coordinator in intercultural Borgerhout, Antwerp.

Jerzy Koch, niderlandysta, tłumacz i poeta, profesor na Wydziale Anglistyki UAM w Poznaniu. Wykłada literaturę niderlandzką i południowoafrykańską, w badaniach zajmuje się tłumaczeniami literackimi, transferem kulturowym i historiografią literacką. Laureat nagrody im. M. Nijhoffa za całokształt dorobku tłumaczeniowego.

Jerzy Koch, an expert in Dutch studies, translator and poet, professor at the Faculty of English Studies at The Adam Mickiewicz University in Poznań. He teaches Dutch and South African literature; in his research, he concentrates on literary translations, cultural transfer and literary historiography. Winner of the Nijhoff Translation Prize.