***
Olaf Clemensen

Bywają dni,

Kiedy wiersze rodzą się i wylatują

Wielkimi stadami, tabunami, chmurami…

I rozlatują się.

W pokryte rosą poranki

Wielkie ryby,

Jazie i klenie,

Wypływają z głębin rzeki

I zajadają się

Młodymi wierszami,

Które powpadały, jak owady, do wody –

Trzepoczą łapkami,

Skrzydełkami.

Wiersze.

Syte ryby biją o poranną wodę –

Jak dojrzałą i pachnącą czereśnię –

Ogonami.

 

 

                   

Przełożyła
Aneta Kamińska

 

czyta Paweł Iwanicki 

***
Olaf Clemensen

Бувають дні,

Коли вірші народжуються і вилітають

Великими зграями, табунами, хмарами...

І розлітаються.

Росяними ранками

Великі риби,

Язі й головні,

Випливають з глибин ріки

І ласують

Молодими віршами,

Що попадали, наче комахи, у воду –

Тріпочуть лапками,

Крильцями.

Вірші.

Ситі риби б’ють по ранковій воді,

Що немовби стигла й пахуча черешня,

Хвостами.

 

czyta Ołeksandra Iwaniuk

Olaf Clemensen, ur. w 1976 r., poeta, prozaik, malarz, historyk sztuki. Absolwent teorii i historii sztuki Narodowej Akademii Sztuk Pięknych i Architektury w Kijowie. Organizator akcji artystycznych. Autor dziennika poetyckiego Lato ATO, który ukazał się po polsku w 2020 roku w przekładzie Anety Kamińskiej.

Olaf Clemensen, born in 1976, is a poet, prose writer, painter, art historian, graduate in Art Theory and History at the National Academy of Fine Arts and Architecture in Kiev. An organizer of artistic actions, he is the author of the poetry journal Lato ATO, which was published in Polish in 2020, and translated by Aneta Kamińska.

Aneta Kamińska, poetka i tłumaczka poezji ukraińskiej. Autorka kilku tomików poetyckich. Wydała trzy autorskie antologie: Cząstki pomarańczy. Nowa poezja ukraińska, 30 wierszy zza granicy. Młoda poezja ukraińska oraz Wschód – Zachód. Wiersze z Ukrainy i dla Ukrainy.

Aneta Kamińska, a poet and a translator of Ukrainian poetry. The author of several volumes of poetry. She has published three anthologies: Cząstki pomarańczy. Nowa poezja ukraińska, 30 wierszy zza granicy. Młoda poezja ukraińska and Wschód – Zachód. Wiersze z Ukrainy i dla Ukrainy.