Pod miastem. Światło
w jaskini
Doireann Ní Ghríofa

Winda zjeżdża do piwnic,

gdzie parking,

 

którego ciemne ściany

w bazgrołach i bliznach po ospie.

 

Na końcu korytarza

jaskinia: kapliczny mrok.

 

Nie migocze tu

żadna świeczka,

 

tylko na ekranie

wyświetla się modlitwa,

 

powtórzona w każdym

parkomacie:

 

Wprowadź zmianę,

i jaśnieje, i lśni.

 

                   

Przełożył
Jerzy Jarniewicz

 

czyta Beata Jewiarz

Under the City, A Light in a Cave
Doireann Ní Ghríofa

The lift falls fast

to the cellar carpark,

 

its dim walls scrawled

and pockmarked.

 

Through the corridor

to a cavern: chapel gloom.

 

No candle

blinks here,

 

but a screen

bears the prayer

 

programmed to repeat

in all coin machines.

 

Change is possible.

It gleams.

 

czyta Claire Callaghan

Doireann Ní Ghríofa, irlandzka poetka i eseistka. Jej najnowsza książka „A Ghost in the Throat” jest bestsellerem uhonorowanym nagrodą Irish Book of the Year (2020). Doireann jest także autorką sześciu uznanych przez krytyków książek poetyckich, z których każda jest pogłębioną eksploracją narodzin, śmierci, pożądania i życia domowego. Inne nagrody literackie Doireann to między innymi Lannan Literary Fellowship (USA), Ostana Prize (Włochy), Seamus Heaney Fellowship (Queen’s University) oraz Rooney Prize for Irish Literature.

Doireann Ní Ghríofa, an Irish poet and essayist. Her most recent book is the bestseller A Ghost in the Throat was awarded Irish Book of the Year (2020). Doireann is also the author of six critically-acclaimed books of poetry, each a deepening exploration of birth, death, desire, and domesticity. Awards for her writing include a Lannan Literary Fellowship (USA), the Ostana Prize (Italy), a Seamus Heaney Fellowship (Queen’s University), and the Rooney Prize for Irish Literature, among others.

Jerzy Jarniewicz, krytyk literacki, poeta, tłumacz. Autor piętnastu książek krytycznoliterackich i eseistycznych, m.in. Tłumacz między innymi (2018, nominacja do Nagrody Nike) i Bunt wizjonerów (2019). Opublikował dwanaście zbiorów wierszy, za Puste noce (2017) otrzymał Nagrodę Poetycką Silesius dla najlepszej książki roku. Tłumaczył Jamesa Joyce’a, Philipa Rotha, Raymonda Carvera, Johna Banville’a, Ursulę le Guin i wielu innych pisarzy języka angielskiego. Opracował także antologie: Sześć poetek irlandzkich (2012), Poetki z Wysp (2015, z Magdą Heydel) i 100 wierszy wypisanych z języka angielskiego (2018). Mieszka w Łodzi.

Jerzy Jarniewicz, a literary critic, poet, translator, the author of fifteen critical literary and essayistic books, including Tłumacz między innymi (2018, nomination for the Nike Award) and Bunt wizjonerów (2019). He has published twelve collections of poems, receiving for Puste noce (2017) the Silesius Poetry Award for the best book of the year. He has translated James Joyce, Philip Roth, Raymond Carver, John Banville, Ursula le Guin and many other English writers. He has also compiled the anthologies: Sześć poetek irlandzkich (2012), Poetki z wysp (2015, in conjunction with Magda Heydel) and 100 wierszy wypisanych z języka angielskiego (2018). He lives in Łódź.