Uniwersalna zieleń
Liliana Armașu

Nie wiemy tak naprawdę

dlaczego koniec końców umieramy

i jak to jest, że się jeszcze utrzymujemy przy życiu,

co to ojczyzna i gdzie jest

szczęście. Kto z nas

jest tym mądrym, a kto naiwnym

i czy kiedykolwiek stanęliśmy ze sobą

twarzą w twarz.

Ważne że miejsce, w którym

wciąż się spotykamy

jest zielone, a my –

obecni na całej jego powierzchni.

                   

Przełożyła
Olga Bartosiewicz-Nikolaev

 

czyta Beata Jewiarz

Verde universal
Liliana Armașu

Nu ştim cu adevărat

de ce la o adică murim şi

cum de ne mai ţinem în viaţă,

ce este patria şi unde e

fericirea. Cine dintre noi

e deşteptul şi cine naivul

şi dacă ne-am văzut vreodată

la faţă.

Important e că locul în care

ne dăm mereu întâlnire

e verde şi noi –

pe toată întinderea lui.

 

czyta Sabra Daici

Liliana Armașu, ur. w 1972 r. w Fălești, redaktorka w Wydawnictwie ARC w Kiszyniowie. Wydała trzy tomy poezji, jej twórczość ukazała się również w wielu antologiach poetyckich w Rumunii i Republice Mołdawii. Jej wiersze są tłumaczone na język francuski, rosyjski i azerski. Jest laureatką Nagrody Poetyckiej Związku Pisarzy Mołdawskich (2011 i 2016).

Liliana Armașu, born in 1972 in Fălești, she is an editor at ARC Publishing House in Chisinau. She has published three volumes of poetry, with her work also appearing in many poetry anthologies in Romania and the Republic of Moldova. Her poems have been translated into French, Russian and Azerbaijani. She is a winner of the Union of Moldavian Writers Poetry Award (2011 and 2016).

Olga Bartosiewicz-Nikolaev, doktor literaturoznawstwa, romanistka, rumunistka, tłumaczka, wykłada w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka książki Tożsamość niejednoznaczna. Historyczne, filozoficzne i literackie konteksty twórczości B. Fundoianu/Benjamine’a Fondane’a (1898-1944). Uczestniczka międzynarodowego projektu dla tłumaczy i pisarzy CELA.

Olga Bartosiewicz-Nikolaev, Ph.D. in Literary Studies, an expert in Roman and Romanian studies, translator, lecturer at the Jagiellonian University’s Institute of Romance Philology. Olga is the author of the monograph Reconstructing Identity: Historical, Literary and Philosophical Contexts of B. Fundoianu's/Benjamin Fondane's works (1898-1944) (Tożsamość niejednoznaczna. Historyczne, filozoficzne i literackie konteksty twórczości B. Fundoianu/Benjamine’a Fondane’a (1898-1944)). She participates within the CELA international project for translators and authors.