***
Marius Burokas

wczytuję się w ciebie

od tylu lat

 

cieniutkie zmarszczki

żyłki

otwarcia

 

po ciemku

papier ścierny

 

ciemność

 

nas dociera

księżyc i książkę

miesiąc za miesiącem

 

                   

Przełożyła
Agnieszka Rembiałkowska

 

czyta Paweł Iwanicki

***
Marius Burokas

įsiskaičiau į tave

per tiek metų

 

į plonytes raukšles

kapiliarus

atvertis

 

tamsoj

tampi švitrinė

 

tamsoj

 

pritampam

kaip vienas

mėnuo

prie kito

 

z: Švaraus buvimo, Vilnius, 2018

 

czyta Rasa Rimickaitė

Marius Burokas, ur. w 1977 r. w Wilnie, poeta, tłumacz, krytyk literacki, redaktor anglojęzycznego pisma The Vilnius Review. Autor 4 tomów poetyckich: Ideogramos (Ideogramy, 1999), Būsenos (Stany ducha, 2005), Išmokau nebūti (Nauczyłem się nie być, 2011), Švaraus buvimo (Czystego bycia, 2018). Tłumaczy głównie z angielskiego. Laureat wielu nagród literackich. Wkrótce nakładem Warsztatów Kultury w Lublinie ukaże się wybór jego wierszy po polsku.

Marius Burokas, born in 1977 in Vilnius, a poet, translator, literary critic, and editor of the English-language magazine The Vilnius Review. The author of 4 volumes of poetry: Ideogramos (Ideograms, 1999), Būsenos (States of Being, 2005), Išmokau nebūti (I‘ve Learned Not To Be, 2011), Švaraus buvimo (Of clean being, 2018). He translates chiefly from English. The winner of many literary awards. A selection of his poems in Polish is soon to be published by Warsztaty Kultury in Lublin.

Agnieszka Rembiałkowska, ur. w 1980 r. we Włocławku, bałtystka, nauczycielka akademicka. Przekłady litewskiej poezji i prozy publikuje od 2005 roku. Członkini Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.

Agnieszka Rembiałkowska, born in 1980 in Włocławek, an expert on Baltic Studies, an academic teacher. She has published translations of Lithuanian poetry and prose since 2005. A member of the Association of Literary Translators.