Vincent Van Gogh
Yvon Le Men

Nie mają lat

ani kształtu

ani stóp

 

nie mają człowieka

który miałby ręce

i wziąłby je na ręce

 

ale mają oczy

którymi patrzą

w nasze oczy

 

buty Van Gogha.

 

z: Tu i tam, Yvon Le Men

© Wydawnictwo FORMA, Szczecin 2020

 

                   

Przełożył
Kazimierz Brakoniecki

 

czyta Paweł Iwanicki

Vincent Van Gogh
Yvon Le Men

Ils n'ont pas d'âge

pas de forme

pas de pieds

 

pas d'homme

qui aurait des bras

à serrer dans les bras

 

mais ils ont yeux

qui nous regardent

dans les yeux

 

les souliers de Van Gogh

 

Le poids d’un nuage. Les Continents sont des radeaux perdus. 2,

Paris, Ó  Editions Bruno Doucey, 2017

 

czyta Frédéric Constant

Yvon Le Men, ur. w 1953 r., francuski poeta, czołowy przedstawiciel poetów z Bretanii, autor blisko pięćdziesięciu tomów poezji. Pasją poetycką dzieli się z szeroką publicznością, recytując swo- je wiersze na scenie. Laureat poetyckiej nagrody Goncourtów (2019).

Yvon Le Men, born in 1953, a French poet, a leading representative of Brittany poets, the author of almost fifty volumes of poetry. He shares his po- etic passion with a wide audience, reciting his poems on stage. A winner of the Goncourt poetry award (2019)

Kazimierz Brakoniecki, ur. w 1952 r., poeta, eseista i tłumacz. Jest autorem licznych tomów poezji. Przetłumaczył dzieła pisarzy związanych z Bretanią takich jak: Louis Guilloux, Eugène Guillevic, Yvon Le Men i Paol Keineg. Był dyrektorem Centrum Polsko-Francuskiego Côtes d'Armor–Warmia i Mazury w Olsztynie.

Kazimierz Brakoniecki, born in 1952, a poet, essayist and translator. He is the author of numerous volumes of poetry. He has translated the works of people associated with Brittany such as  Louis Guilloux, Eugène Guillevic, Yvon Le Men and Paol Keineg. He has been the director of the Polish-French Center Côtes d'Armor-Warmia and Masuria in Olsztyn.