Siedzący tryb życia
Tom Nisse

Ogródki drobnomieszczańskie na ich miarę

i ogródki obezwładnione na ich obraz

oznaki nostalgii i echa bezrobocia

tynki karawany zgasłe duma motocykl

tutaj spokój jest tylko sklerozą z laki

a jeleń wyblakłą plastikową figurką

myśliwi polują na puszki po piwie

a żony robotników śnią po sycylijsku

żony robotników śniły po sycylijsku

a z kraju do kraju wędruje książeczka czekowa.

                   

Przełożyła
Milena Niechaj

 

czyta  Paweł Iwanicki

Des sédentarisés
Tom Nisse

Jardinets de basse bourgeoisie à leur taille

et jardinets proprets d’inertie à leur image

enseignes nostalgies et échos du chômage

crépis caravanes éteintes l’orgueil la moto

ici le calme n’est plus que sclérose en laque

et le cerf une figurine en plastique délavé

les chasseurs chassent des canettes de bière

et les femmes des ouvriers rêvent en sicilien

les femmes des ouvriers rêvaient en sicilien

et d’un pays à l’autre va le carnet de chèques.

 

z: Tom Nisse, Extraire, Amay, l’Arbre à paroles, 2016

 

czyta Milena Niechaj

Tom Nisse, ur. w 1973 r. w Luksemburgu, mieszka w Brukseli. Jego pierwsze zbiory poezji ukazały się w 2007 roku. Na przestrzeni lat opublikował kilkanaście zbiorów poezji i prozy. Często bierze udział w spotkaniach poetyckich i organizuje wydarzenia kulturalne. Tworzy również poezję wizualną. Był współzałożycielem magazynu poetyckiego On peut se permettre. Uczestniczy w przedsięwzięciach wędrującej trupy poetyckiej maelstrÖm i jest członkiem kolektywu artystycznego Indekeuken.

Tom Nisse, born in 1973 in Luxembourg, lives in Brussels. His first collections of poetry were published in 2007. Over the years, he has published over a dozen collections of poetry and prose. He often takes part in poetry meetings and organizes cultural events. He also creates visual poetry. He was co-founder of the poetry magazine On peut se permettre. He participates in the activities of the travelling maelstrÖm poetry troupe and is a member of the Indekeuken art collective.

Milena Niechaj, tłumaczka, pracuje w Ambasadzie Luksemburga w Warszawie. Po latach edukacji za granicą ukończyła lingwistyke stosowaną ze specjalizacją w nauczaniu języków obcych i tłumaczeniach na Uniwersytecie Warszawskim. Sama pisze poezję po francusku, w języku, który jak twierdzi jest jej najbliższy. Jest autorką opowiadania Mon soleil ne se couche jamais (Moje słońce nigdy nie zachodzi).

 

Milena Niechaj, a translator, she works at the Luxemburg Embassy in Warsaw. After years of education abroad, she graduated in Applied Linguistics with specialization in teaching foreign languages and translation from the University of Warsaw. She writes her own poetry in French, in the language she claims is the closest one to her heart. She is the author of a short story Mon soleil ne se couche jamais (My sun never sets).