Stara Europa
Hans Magnus Enzensberger

W zapachu ciepłego chleba przed piekarnią

gruby czarownik z Gwinei wystawia

na sprzedaż breloczki

pod złotym preclem

w zaułku Szarych Braci.

(Kim byli Szarzy Bracia?)

 

Mali żylaści dealerzy

w olbrzymich trampkach kłócą się

warcząc w języku,

którego nikt nie rozumie, pod murem

cmentarza Ducha Świętego.

(Kim był Duch Święty?)

 

Wreszcie stara Bośniaczka,

która wyciąga sztywną nogę,

na kilka minut, na ławce

w ciemnozielonym, cichym podwórzu

za ciemnozielonym portalem

Domu Pod Słoniem, wzniesionego w 1639.

 

 

z: Hans Magnus Enzensberger. Utwory wybrane. Ausgewählte Werke
© Wydawnictwo Literackie 2001

                 

Przełożył
Andrzej Kopacki

 

czyta Paweł Iwanicki

Altes Europa
Hans Magnus Enzensberger

Im warmen Brotduft vor der Bäckerei

hält ein dicker Zauberer aus Guinea

unter der goldenen Brezel

Schlüsselanhänger feil

in der Graubrüdergasse.

(Wer waren die Grauen Brüder?)

 

Kleine drahtige Dealer

in riesigen Turnschuhen streiten sich

in einer Sprache knurrend,

die niemand versteht, an der Mauer

des Kirchhofs zum Heiligen Geist.

(Wer war der Heilige Geist?)

 

Und dann die alte Bosnierin,

die ihr steifes Bein ausstreckt,

ein paar Minuten lang, auf einer Bank

im dunkelgrünen, stillen Hof

hinter dem dunkelgrünen Portal

des Hauses zum Elefanten, erbaut 1639.

 

z: Kiosk. Neue Gedichte, Suhrkamp, 1999

 

 

czyta Christoph Bartmann

Hans Magnus Enzensberger, ur. w 1929 r., poeta, eseista, wydawca i tłumacz, uchodzi za jedną z najwybitniejszych na świecie osobowości literackich z Niemiec, gdzie od lat 60-tych kształtował literaturę i życie intelektualne. Jego twórczość odzwierciedla zmieniającą się rzeczywistość społeczną i polityczną oraz prywatne uniwersum poety i układa się w poetycki kosmos, opowiedziany językami z różnych dziedzin nauki i humanistyki.

Hans Magnus Enzensberger, born in 1929, poet, essayist, publisher and translator. He is considered to be one of the most outstanding literary personalities in the world from Germany, where, since the 1960s, he has shaped literary and intellectual life. His work reflects the changing social and political reality as well as the poet's private universe, and forms a poetic cosmos, told in the languages of various fields of science and the humanities.

Andrzej Kopacki, germanista, eseista, poeta i tłumacz prozy i poezji niemieckojęzycznej. Redaktor miesięcznika Literatura na świecie, wykładowca w Instytucie Germanistyki UW. Tłumaczył m.in. Hansa Magnusa Enzensbergera, Waltera Beniamina, Michaela Krügera, Gottfrieda Benna, Hannah Arendt. Otrzymał m.in. w 2000 roku Nagrodę Fundacji Roberta Boscha dla tłumaczy literatury niemieckojęzycznej.

Andrzej Kopacki, an expert in German Studies, essayist, poet and translator of German prose and poetry. An editor of the monthly Literatura na świecie, and lecturer at Warsaw University’s Institute of German Studies. He has translated Hans Magnus Enzensberger, Walter Beniamin, Michael Krüger, Gottfried Benn, Hannah Arendt and received, among other things, the Robert Bosch Foundation Prize (2000) for translators of German-language literature.