Kochankowie
Ján Ondruš

Twoja lewa pierś,

leżąca na talerzu, przeniknięta drutem,

przeszyta maszyną do szycia,

czerwoną nicią scalona i zaplastrowana,

można ją obserwować, mierzyć i przyglądać się jej,

przenosić w słomianym koszyczku, podwiązać ją

a gdy znajdziesz w nim koniec naczynka,

całkowicie ją rozerwać.


 

Twoja prawa pierś,

uniesiona spod kolanka, ma szew i krostę

i można z niej kosteczkę wyciągnąć,

na bliźnie zawieszona, można ją kamieniem trafić:

unika go, szarpie się, marszczy się przy dotyku

i brodawką, którą palcami otworzysz,

wyda gołębi krzyk.


 

-Cukru

-Cukru

-Cukru


                   

Przełożył
Michał Rozenberg

 

czyta Paweł Iwanicki

MILENCI
Ján Ondruš

Tvoj ľavý prsník,

ležiaci na tanieri, prerastený drôtom,

prešitý šijacím strojom,

červenou niťou poštopkaný a s leukoplastom,

možno prezerať, merať a pozorovať,

prenášať v slamienke, podviazať ho

a keď v ňom nájdeš koniec cievy,

dohola ho vypárať.


 

Tvoj pravý prsník,

zdvihnutý spod kolenka, má šev a chrastu

a možno z neho kôstku vytlačiť,

na jazve zavesený, možno ho zraziť kameňom:

uhýba pred ním, trhne sa, zmrští pri dotyku

a brodavkou, ktorú otvoríš prstami,

vydá holubí krik.


 

-Cukrú

-Cukrú

-Cukrú

 

czyta Michał Rozenberg

Ján Ondruš, ur. w 1932 r., zm. w 2000 r., słowacki poeta i tłumacz, jeden z najwyraźniejszych przedstawicieli słowackiej poezji nowoczesnej. Był częścią znanej na Słowacji grupy konkretystów, tzw. grupy trnawskiej. W 1965 roku ukazał się jego debiutacki tomik wierszy Szalony miesiąc (Šialený mesiac). Z powodów zdrowotnych, znaczną część życia spędził na rencie, pozostając jednak aktywnym literacko. Jego ostatni tomik Owca w skórze wilka (Ovca vo vlčej koži) ukazał się w 1997 roku.

Ján Ondruš, born in 1932, died in 2000,a Slovak poet and translator, one of the most prominent representatives of Slovak modern poetry. He was the members of a popular group of concretists in Slovakia, the so-called the Trnava group. In 1965 his debut volume of verse Šialený mesiac was published. Due to health reasons, he spent a significant part of his life on a pension, but remained literary active. His last volume of verse Ovca vo vlčej koži was published in 1997.

Michal Rozenberg z wykształcenia historyk i słowacysta, tłumacz języka słowackiego i słoweńskiego. Obecnie pracuje w Instytucie Słowackim w Warszawie.

Michal Rozenberg an expert in Slovak studies, historian, translator. Currently, he works at the Slovak Institute in Warsaw.